Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Voliam targo
hlorantraniliprol + abamektin (45 + 18 g/l)

Инсектицид за сузбијање јабуковог смотавца у јабукама, обичне крушкине буве у засаду крушке и мољца парадајза у парадајзу.


- крушка: сузбијање обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у конц. 0,075-0,11% (7,5-11 ml/10 L воде) уз додатак 0,25% минералног уља третирањем на почетку пиљења ларви, максимално два пута у току године, уз утрошак воде 600-1000 L/ha (6-10 L/100 m²); 
- јабука: сузбијање јабуковог смотавца (Cydia pomonella) у конц. 0,075-0,11% (7,5-11 ml/10 L воде) третирањем пре почетка пиљења гусеница прве генерације, у фази појаве црне главе, максимално два пута у току године са интервалом између третирања 10-14 дана, уз утрошак воде 600-1000 L/ha (6-10 L/100 m²);
- парадајз: сузбијање мољца парадајза (Tuta absoluta) у кол. 0,8-1 L/hа (8-10 мл/100 м²) уз додатак оквашивача Еталфиx Про 0,3-0,5 L/ha (3-5 ml/100 m²), максимално четири пута у току године, уз утрошак воде 200-400 L/ha (2-4 L/100 m²).