Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Regalis-plus
proheksadion-kalcijum (100 g/kg)
Regalis-plus - proheksadion-kalcijum (100 g/kg)

Regalis® Plus је регулатор раста биљака. Примењује се у засадима јабуке и крушке за регулисање раста, односно: спречава пораст ластара и водопија (скраћивање интернодија), смањује опадање плодова и стимулише и заштиту од секундарних инфекција проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа.

Активна супстанца прохексадион-калцијум из хемијске групе ацил циклохексан диона делује као инхибитор појединих корака биосинтезе гиберелина, што доводи до смањења садржаја ових за раст важних састојака, те долази до спречавања пораста ластара и водопија (скраћивање интернодија), смањивања опадања плодова и стимулисања и заштите од секундарних инфекција проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа (Еrwinia amylovora).

Количина примене:  0,5-2,5 кг/ха

Два периода примене: Први апликациони период је у ББЦХ 60-69 (од почетка до краја цветања) а други је ББЦХ 71-75 (величина плодова од 10 mm до половине коначне величине)

Максимална укупна количина примене препарата је: 3,0 kg/ha за сезону, при чему је појединачна количина примене у распону 0,5-2,5 kg/ha. У првом третирању количина примене не сме бити већа од 2,5kg/ha. У другом третирању количина примене не сме бити већа од 1,5 kg/ha.

Количине примене (при сваком третману) бирају се према условима (динамици) раста сорте. У случају да постоји потреба за два третмана бира се подељена доза (сплит-апликација). Јабучасто воће могуће је третирати од треће године.

Regalis® Plus аплицирајте на јабучасто воће у периоду када је на младарима развијено минимално 3-5 листова, младар у том периоду има отприлике 5 cm. Каснији третмани су мање делотворни.

Утрошак воде: 200-1500 L/ha

Напомене: Regalis® Plus немојте користити при високим температурама (изнад 25° C). Примена при већој влажности ваздуха повећава деловање препарата.

Мешање: Regalis® Plus се може мешати са разним пестицидима.