Ephon top - Етефон   660 g/l

Ephon top

Ephon top®  је регулатор раста – системични физиотроп кратке перзистентности на бази активне материје етефон. Етефон је регулатор раста са системичним особинама. Продире у биљна ткива и разлаже се на етилен, који утиче на процес раста.

Примена  у:

-Засадима вишње где обезбеђује равномерно и уједначено сазревање и лакше брање плодова вишње уз фаворизацију машинске бербе која ефикасно супституише радну снагу и омогућава    планску, правовремену, ефикасну  и квалитетну бербу. Примењује се  у засадима вишње  у периоду  7 дана пред бербу (фенофаза 78-89 ББЦХ скале -од фазе када је плод 80 % коначне величине до фазе када су плодови сазрели за ишрану: плодови имају типичан укус и боју) у количини  0,18 л/м висине крошње/ха (1,8 мл/м висине крошње на 100 m2 ) уз утрошак  500 L/m висине крошње/hа (5 L/m висине крошње на 100 m2 )

-Усеву пшенице где  депесира  процес раста који се огледа  у скраћењу и ојачавању  интернодија и повећању саџаја целлозе и лигнина  што индукује  отпоност  на полегање. Примењује у фази  31-39 ББЦХ скале,  од почетка влатања до појаве листа заставичара, у усевима са примењеном високом агротехником, избалансираним ђубрењем и  добром заштитом од корова  и проузроковача биљних  болести у количини 0,75  L/ha  (7,5 ml  на 100 m2 ) уз утрошак   200-400  L воде/hа (2-4  L  на 100 m2 )

Начин примене: Фолијарно, са земље, тракторским и леђним  орошивачима и прскалицама.

Максимални број третирања: Једном  у току године, на истој површини.

Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено.

Каренца: 7 дана  вишња; ОВП пшеница;

Радна каренца: Обезбеђена сушењем депозита (6 -12 сати).

Мешање са другим средствима за заштиту биља :

  • Компатибилност (могућност мешања):  

За Ephon top ® се не препоручује мешање  са другим средствима за заштиту биља, ни са оквашивачима приликом примене у засадима вишње. У усевима пшенице  може  се мешати са другим регулаторима раста,  хербицидима, инсектицидима  и фунгицидима уз претходну проверу физичке компатибилности  пробом мешања. 

 

  • Инкопатибилност (немогућност мешања):

У усевима пшенице  не сме се мешати са супстанцама алкалне реакће и са растворима који садрже јоне метала: цинк, гвожђе , бакар и др.

 

Напомена:

  • Третирање  у  усеву пшенице врши се по сувом, тихом и умерено топлом времену у интервалу када је  температура 12 ºC - 25 ºC и када се не очекују ноћни мазеви;
  • Не примењивати када је усев пшенице у условима стреса (умањује пораст биљака) јер  може изазвати појаву секундарног бокорења;
  • Не примењивати  у усевима пшенице који  се гаје на сиромашном земљишту јер може изазвати прерано/убрзано сазревање;

Зашто изабрати нас?
  • checkmark icon Широк асортиман најквалитетнијих пестицида, хербицида, инсектицида и акарицида
  • checkmark icon Приступачне цене и посебне понуде
  • checkmark icon Брза и сигурна испорука

ВАШ ПАРТНЕР ЗА КВАЛИТЕТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

Као ваш партнер у пољопривредном успеху. Ђедовина стоји на располагању с'врхунским производима и стручним саветима. Брза и поуздана достава производа осигурава да ваше пољопривредне потребе буду испуњене у најкраћем могућем року. Гарантујемо квалитет, високе приносе и одрживост, чувајући наслеђе за будуће генерације.