Ћир | Lat | Eng
Заштита крушке, брескве и нектарине, 21.02.2019.

Средства за заштиту крушке:

Минерално уље (Летол, Галмин) 3L/100L воде

Суми алфа 50ml/100L воде

 

Средстца за заштиту брескве и нектарине:

Силит 200ml/100L воде

или

Делан 100ml/100L воде