Заштита крушке 01.06.

Objavljeno: 01/06/2018

Заштиту вршити следћим средствима:

Delegate    40 g   на  100 l  воде
Polyram     250 g  на  100 l  воде
Stroby        20 g  на  100 l  воде

 

Средства за исхрану:


Hormovell   50 ml  на  100 l  воде
Algavell      300 ml  на  100 l  воде