Заштита кајсије и шљиве

Objavljeno: 17/05/2019

У наредних пар дана, кајсију и шљиву прскати следећим производима:


Topenco                     50 ml на 100L воде
Merpan 80WDG          200 gr на 100L воде
Kestrel                        50 ml на 100L воде
Hormovell                  100 ml на 100L воде
Callamin bor               300 ml на 100L воде