Заштита јабуке

Objavljeno: 17/05/2019

У наредном периоду, заштиту јабуке извршити следећим производима:

Sercadis               30 ml  на 100L воде
Delan Pro             300 ml  на 100L воде
Lascar                  100 ml  на 100L воде
Callamin bor        300 ml   на 100L воде
Algavell                300 mil на 100L воде