Препоруке за заштиту крушке

Objavljeno: 06/05/2018

Наша препорука за заштиту:


Lascar        100 ml  на   100 l воде
Byscaya      50 ml   на   100 l воде 
Difenox       40 ml    на   100 l воде 
DelanPro    300ml   на   100 l воде 

 

Наша препорука за исхрану: 

Fosfivell Ca   300 ml  на   100 l воде