Ћир | Lat | Eng
Препоруке за заштиту и исхрану биља у првој недељи маја

Јабука у фази интензивног развоја плодова:

Sercadis 30 ml/100 lit воде

Delan Pro 300ml/100 lit воде

Voliam Targo 100ml/100 lit воде

 

Прихрана

Calamin Bor 300ml/100 lit воде

Nutrivell 200ml/100 lit воде

 

Козметика:

Novagib 60ml/100lit vode

 

Прореда:

Exilis 5-7,5 lit/ha

 

 

Крушка у фази интензивног развоја плодова:

Penncozeb 300g/100lit воде

Difenox 40ml/100 lit воде

Lascar 100ml/100 lit воде

Kestrel 50ml/100 lit воде

Silwet 30ml/100 lit воде

 

Прихрана:

Nutrivell 200ml/100lit воде

Oro Gib 30ml/100lit воде

 

 

Шљива

Topenco 50ml/100lit воде

Kaptan 200ml/100 lit воде

Kestrel 50ml/100lit воде

 

 

Кајсија:

Kaptan 200ml/100 lit воде

Kestrel 50ml/100lit воде

 

Прихрана:

Nutrivell 200ml/100 lit воде

 

 

Трешња и вишња:

Penncozeb 250g/100lit воде

Kestrel 50ml/100lit воде

 

Прихрана:

Calamin Bor 300ml/100lit воде

Nutrivell 200ml/100lit воде

 

 

Кромпир после ницања:

корективни хербицидни третман:

Travell 30g/ha

Mistral 100g/ha

Magis 150 ml/ha

 

Први третман за исхрану:

Vellhumus 5 l/ha

PP 7 20 7 5l/ha

 

 

Јагода:

Signum 180g/100lit воде

Bioaction200ml/100 lit воде

 

Прихрана:

Nutrivell 300ml/100 lit воде

Calamin Bor 300ml/100 lit воде

 

Кроз систем:

PLANT POWER 4 16 28 1kg/10 ари