Препоруке за третман усева/засада, у наредних пар дана

Objavljeno: 18/05/2020

Јабука у фази интензивног пораста плодова

Voliam Targo 100 ml/100lit воде

Nando 100 ml/100 lit воде

Difenox 40 ml/100 lit воде

 

Прихрана:

Calamin B 400 ml/100 lit воде

 

 

Крушка у фази интензивног пораста плодова

Polyram 200 g/100 lit воде

Lascar 100 ml/100 lit воде

Voliam Targo 100 ml/100 lit воде

 

Прихрана:

Feramin 200ml/100 lit воде

 

 

Трешња и вишња:

Bounty 50 ml/100 lit воде

Kestrel 50 ml/100 lit воде

 

Прихрана:

Calamin B 400 ml/100 lit воде

 

 

Малина фенофаза  5-10 % цветова отворено:

Quadris - 100 ml/ 100 lit воде

Pyrus - 200 ml/ 100 lit воде

Bioaction - 200 ml/100 lit воде

Vellset - 250 ml/100 lit воде

 

 

Јагода 7 дана пре почетка бербе:

Switch - 100 g/100 lit воде

Bioaction - 200 ml/100 lit воде

 

Прихрана преко листа:

Calamin Bor - 300 ml/100 lit воде

Hormovel - 100 ml/100 lit воде

 

Прихрана кроз систем за наводњавање:

Power Plant 4-16-28 - 1 kg/ 10 ari