Препорука за третман усева у последњој недељи априла

Objavljeno: 26/04/2021

Јабука (централни цвет отворен):
Dithane 250g/100lit воде

Chorus 50g/100l воде

Stroby 15g/100l воде

 

Крушка цветање:
Dithane 250g/100lit воде

Chorus 50g/100l воде

Fosfivell Ca 300g/100l воде

Novagib 60ml/100l воде

Gran Pera 20ml/100l воде

 

Шљива цветање :
Topsin 70g/100l воде

Vellset 300ml/100l воде

 

Кајсија прецветавање:
Dithane 250g/100l воде

Kestrel 25ml/ 100l воде