Ћир | Lat | Eng
Крушка, препоруке за третман

Заштиту и прихрану крушке, у наредном периоду, извршити следећим производима:

 

Sercadis                     30ml/100L воде
Delan Pro                  300ml/100L воде
Lascar                       100ml/100L воде
Gestikal                     50ml/100L воде
Hormovell                  100ml/100L воде