Ћир | Lat | Eng
Кромпир, препоруке за наредни период

Зависно од величине усева, третман извршити:


Усеви величине 10-15 cm:
Vitra  у количини   2kg/ha
Voliam Targo  у количини  0,250 l/ha

Усеви који су пред састављање редова: 
Consento  у количини   2 l/ha
Alverde  у количини       0,250 l/ha

Исхрана :
Algavell у количини   3 l/ha
Nutrivell у количини   2 l/ha