Ћир | Lat | Eng
Кајсија, шљива, препоруке за третман за почетак јуна

Третман кајсије и шљиве извршити следећим производима:


Polyram                 200gr  на 100L воде
Stroby                    20gr  на 100L воде
Callamin bor          300ml  на 100L воде
Hormovell              100ml  на 100L воде