Ћир | Lat | Eng
Јабука, заштита и прихрана у наредном периоду

Заштиту и прихрану јабуке у наредном периоду извршити следећим производима:

 

Difcor                   40 ml/100L воде
Nando                 100ml/100L воде
Voliam Targo       100ml/100L воде 
Hormovell            100 ml/100L воде
Callamin bor        100 ml/100L воде