Ћир | Lat | Eng
Јабука, крушка, препоручен третман за почетак јуна

Третман јабуке извршити следећим препаратима:

Difcor               40ml  на 100L  воде
Delan pro         300ml  на 100L  воде
Imidan              200gr   на 100L  воде
Kestrel              50ml   на 100L  воде
Hormovell         100ml  на 100L  воде
Callamin bor      300ml  на 100L  воде

 

 

Третман куршке извршити следећим препаратима:


Polyram           200gr   на 100L  воде
Difcor               50ml    на 100L  воде
Movento          150ml   на 100L  воде
Invert               100ml   на 100L  воде
Silwet               20ml    на 100L  воде
Hormovell        100ml  на 100L  воде