Дочекајте спремни пролећне мразеве!

Objavljeno: 21/02/2020

Ниске темпреатуре се сматрају најзначајнијим ограничавајућим фактором ширења производње великог броја биљних врста ( Parker, 1963). Још су стари Римљани сматрали ниске зимске температуре и ризик од пролећних мразева значајним фактором у селекционарству и чак развијали методе заштите биљака од деловања ниских температура још пре 2000 година у првом веку нове ере (Columela, 1965). Од тада до данас у циљу заштите воћњака од пролећних мразева  развијене су различите методе:

  • Задимљавање 

  • Покретање ваздуха

  • Загревање ваздуха

  • Орошавање

 

 

У периоду од 23.02.2020. до 23.03.2020. искористите акцију и набавите иновативни производ NOICE по најповољнијој цени!

 

Развијена су и различита средства која, када се примене превентивно, повећавају отпорност биљака и смањују штете од позних пролећних мразева, као и фитохормони који се примењују у првим часовима након деловања ниске температуре и умањују насталу штету. NOICE спада у групу превентивних производа за повећање отпорности биљака на деловање ниских температура. На тржишту Србије присутан је од 2019. године а развио га је стручни тим компаније Vellsam. Захваљујући јединственој формулацији производ NOICE утиче на биљку тако да она у току 24h пролази кроз скраћени процес каљења.

Да би се боље разумео начин деловања овог производа потребно је пре свега разумети узроке страдања биљака од мраза као и природу процеса каљења.

Када говоримо о узроцима страдања биљака од мраза доказано је да је да оно у највећем степену настаје због образовања леда који се може образовати како у самој ћелији тако и у међућелијским просторима. 

© 2020 Lizzie Harper All Rights reserved

Образовање леда унутар ћелије обично се дешава при брзом снижавању температуре. У том случају нарушава се структура цитоплазме И ћелија угињава. При постепеном снижавању температуре кристали ледаа се углавном образују у међућелијским просторима а ова појава сама по себи не изазива смрт (Ђокић и сар,2001).

Каљење биљака је природан процес који се код биљака одвија у току јесени након заустављања процеса растења и завршетка отицања асимилата из надземних органа у корен.  Услед повећања температура у пролеће биљке пролазе кроз процес обрнут каљењу (откаљивање) и због тога лакше страдају од мразева. Производ NOICE штити биљку од деловања ниских температура тако што, захваљујући јединственој формулацији, утиче  тако да она у току 24h биљка пролази кроз скраћени процес каљења. Тачније применом овог производа долази до активирања физиолошких процеса у биљним ћелијама типичних за каљење. У првој фази каљења у ћелијском соку, цитоплазми и ортанелама се накупљају шећери чији је утицај на отпорност на мраз вишеструк. Примена производа NOICE доводи до разлагања сложених угљених хидрата на мономере глукозе и на тај начин доводи до повећања садржаја растворљивих шећера и повећања осмотског притиска у ћелији на тај начин производ спречава образовање леда и изумирање ћелија. Поред овог ефекта NOICE утиче на структуру протеина и штити ћелијску мембрану.   

Примена производа NOICE се препоручује 24-48h пре почетка деловања ниских тепература. Препоручена концентрација примене је 200ml/100lit воде уз утрошак воде прилагођен усеву*

Производ се не сме мешати са сердствима за заштиту биља, средствима за исхрану биља нити са оквашивачима и другим помоћним средствима. 

 

*Шта подразумевано под утрошком воде прилагођеним култури? У случају примене производа NOICE препоручује се да утрошак воде обезбеди потпуну покривеност биљака. Поризвод  NOICE нема системично деловање и они делови биљке до којих раствор приликом третмана не допре неће бити заштићени.

 

Резултати огледа:

Примена производа на цветовима бадема. 

дипл.инг. Јелена Живановић

 

Литература:

Columela, L.J.M., 1st Century AD. De re rustica. English Edition, 1965. On Agriculture. Harvard

University Press, Cambridge

Ђокић, Д., Стојановић, Ј., Ђурић Милена (2001): Физиологија биљака.

Parker, J., 1963. Cold resistance in woody plants. Bot. Rev. 229, 124±201

Web извори:

https://lizzieharper.co.uk/image/freezing-effects-on-plant-cell-anatomy-diagram/(приступ: 18.02.2020.)