Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Vellpotasium
Високо концентрована течна формулација за исхрану биљака.

Vellpotasium је високо концентрована течна формулација за исхрану биљака на бази калијума у хелатном облику, обогаћена фосфором, која не садржи азот, сумпор ни хлор!

Користи се за спречавање дефицита калијума у исхрани воћа, поврћа и винове лозе.

Побољшава отпорност биљака према суши, повећава маханичку отпорност стабла, јача коренов систем и утиче на равномерно сазревање плодова.

 

Калијум 50%

Фосфор 5%

 

Ефекти примене:

  • Постизање високе продуктивност гајених биљака
  • Подстиче синтезу и акумулацију шећера у биљкама и на тај начин побољшава квалитет плодова
  • Побољшава обојеност плодова
  • Побољшава чврстину плодова, повећава отпорност биљака према болестима
  • Побољшава отпорност биљака

Може се применити у било којој фази вегетативног циклуса као извор калијума, фолијарно или кроз систем за фертиригацију.

Фолијарно: 250-300 ml/100L воде у крмпиру, репи, мркви, парадајзу, виновој лози, јабуци и другим гајеним биљкама.

Преко земљишта: 5L/ha кроз систем за наводњавање у фази наливања плодова.