Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Wing-P
пендиметалин + диметенамид-П (250 + 212,75 g/l)

Препарат Wing-P је селективни хербицид намењен за сузбијање једногодишњих широколисних и травних корова у усевима сунцокрета, соје и кукуруза.

У количини 3,5 L/ha хербицид Wing-P:

Ефикасно сузбија (>90%):
Усколисне (травне) корове: мухар зелени (Setaria viridis), дивљи сирак из семена (Sorghum halepense (s)),

Широколисне корове: обични штир (Amaranthus retroflexus), пепељуга обична (Chenopodium album), пепељуга срцолисна (Chenopodium hybridum), горушица пољска (Sinapis arvensis), горчика пољска (Sonchus arvensis);

Задовољавајуће сузбија (75-90%):
Широколисне корове: амброзија пеленаста (Ambrosia artemisiifolia), татула обична (Datura stramonium) ;

Слабо сузбија (<75%):
Усколисне (травне) корове: дивљи сирак из ризома (Sorghum halepense (r)),

Широколисне корове: теофрастова липица (Abutilon theophrasti), вијушац њивски (Bilderdykia convolvulus), попонац њивски (Convolvulus arvensis), лубенићњак (Hibiscus trionum), дворник птичији (Polygonum aviculare), помоћница обична (Solanum nigrum) и боца обична (Xanthium strumarium).

У количини 4,0 L/ha хербицид Wing-P

Ефикасно сузбија (>90%):
Усколисне (травне) корове: просо коровско (Panicum crus-galli), мухар зелени (Setaria viridis), дивљи сирак из семена (Sorghum halepense (s)),

Широколисне корове: бљутави штир (Amaranthus blitoides), обични штир (Amaranthus retroflexus), пепељуга обична (Chenopodium album), пепељуга срцолисна (Chenopodium hybridum), горушица пољска (Sinapis arvensis), горчика пољска (Sonchus arvensis);

Задовољавајуће сузбија (75-90%): теофрастова липица (Abutilon theophrasti), амброзија пеленаста (Ambrosia artemisiifolia), татула обична (Datura stramonium), лубенићњак (Hibiscus trionum), ;
Слабо сузбија (<75%):
Усколисне (травне) корове: зубача (Cynodon dactylon), дивљи сирак из ризома (Sorghum halepense (r))

Широколисне корове: вијушац њивски (Bilderdykia convolvulus), попонац њивски (Convolvulus arvensis), дворник птичији (Polygonum aviculare), дворник велики (Polygonum lapathifolium), помоћница обична (Solanum nigrum) и боца обична (Xanthium strumarium).

Количина примене:

  • соја: 3,5-4,0 L/ha (односно 30-40 ml на 100 m2 );
  • сунцокрет и кукуруз: 4,0 L/ha (односно 40 ml на 100 m2 ).

Време примене: Препарат Wing-P се примењује после сетве, а пре ницања усева (сунцокрет, соја, кукуруз; фазе 00-09 ББЦХ скале) и корова.

Начин примене: тракторским или леђним прскалицама уз утрошак воде 200- 400 L/ha.

Максималан број третирања на истој површини у току године: једном на истој површини у току године.

Напомена: Ако дође до преоравања после примене препарата Wing-P, могу се у току исте године сејати сви усеви осим репе и лука. У нормалном плодореду после примене препарата Wing-P, могу се сејати сви усеви, нема ограничења у плодореду.

Мешање са другим пестицидима: Препарат Wing-P је комбинација две активне материје тако да има широк спектар деловања, па због тога најчешће није потребно мешати овај препарат са другим хербицидима. У случају да постоји потраба за мешањем, потвђена је компатибилност препарата Wing-P са хербицидима на бази активних супстанци : топрамезон, тритосулфурон, дикамба, циклоксидим и бромоксинил, као и са оквашивачем Даш. Осим што се препарат Wing-P мозе мешати, тј компатибилан је са препаратима на бази горе наведених активних супстанци, свако ново мешање треба проверити на малим површинама пре употребе на већим површинама.

Каренца: Обезбеђена временом примене.