Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Quad-Glob
дикват дибромид 374 g/L, тј. дикват јона 200 g/L

Примена:
QUAD GLOB 200 СЛ је неселективни (тотални) контактни хербицид и десикант са новом СМАРТ Формулацијом, који се може примењивати у засадима воћака и винове лозе за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих корова и у усевима кромпира, соје, сунцокрета, уљане репице и семенске луцерке као десикант.

 Делује преко листа (контактно), усваја се преко зелених делова биљке и нема резидуално деловање, односно, након његове примене може се вршити сетва свих једногодишњих култура или садња воћних врста и винове лозе.  Најбрже се усваја и уништава све надземне делове биљака због новог система оквашивача. Оптималним временом примене олакшава жетву и уједначава време сазревања усева.
 

Примена у:

  • Кромпир, 8-10 дана пред вађење у време технолошке зрелости кртола у колицини 4-5 L/ha, утросак воде 300 – 400 L/ha, - за десикацију.
  • Соја, 4-6 дана пред жетву у колчини 2,5 L/ha уз утрошак воде 300 – 400 L/ha, - за десикацију.
  • Сунцокрет, када семе садржи 25-30 % влаге у количини 2-2,5 L/ha и утрошак воде 300 – 400 L/ha - за десикацију.
  • Уљана репица, када семе садржи 35-40 % влаге (4-6 дана пред жетву) у количини 2-2,5 L/ha и утрошак воде 300 – 400 L/ha - за дескацију.
  • Луцерка, када је 60-70 % махуна мрке боје и семе се лако издваја из њих , у количини 4 L/ha и утрошак воде 300 – 400 L/ha - за десикацију или сузбијање вилине косице.
  • Засади воћа и винове лозе, када су корови висине 10-15 cm, у количини 4-6 L/ha и утрошак воде 200 – 400 L/ha - за сузбијање корова.

Добро сузбија: тарчужак обични (Capsela bursa-pastoris), паламида њивска (Cirsium arvense),  амброзија (Ambrosia artemisiifolia), чичак (xanthium strumarium), салата дивља (Lactuca serriola), мртва коприва црвена (Lamium purpureum), нана пољска (Mentha arvensis), боквица велика (Plantago major), штаваљ обичан (Rumex crispus), маслачак (Taraxacum officinale), честославица персијска (Veronica persica).

Задовољавајуће сузбија: татула обична (Datura stramonium), сврачица црвена (Digitaria sanguinalis), мухар велики (Echinochloa crus- galli), љуљ усправни (Lolium rigidum), ливадарка једногодишња (Poa annua), сирак дивљи из семена (Sorghum halepense). Слабо сузбија: зубача (Cynodon dactilon), дивља купина (Rubus ceasius), сирак дивљи из ризома (Sorghum halepense). Поред наведених коровских врста у усеву луцерке добро сузбија вилину косицу (Cuscuta spp.)

Каренца: 

7 дана сунцокрет и семенски кромпир,
5 дана озима репица, слачица и јапанска ротква,
4 дана соја и грашак за сточну храну,
14 дана мак,
ОВП семенска репа