Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Passat
имазамокс (40 g/l)

Примена:
Passat® је селективни хербицид који се апсорбује и листом и кореном, а у биљкама се транслоцира до вршних меристема. хербицид контактног и резидуалног деловања. Инхибитор ацетолактат синтетазе (АЛС инхибитор).

Препарат се примењује свим типовима ратарских прскалица и намењен је за сузбијање једногодишњих и неких вишегодишњих широколисних и неких травних корова у легуминозним усевима (соја, заснована луцерка и луцерка у заснивању) и усеву сунцокрета толерантном на хербициде из групе имидазолинона (ИМИ хибриди/ клирфилд систем производње).

Инхибира активност ензима ацетолактат синтазе – АЛС - инхибитор биосинтезе есенцијалних аминокиселина (разгранатог ланца): валина, леуцина и изолеуцина.

Количина примене препарата: Препарат се примењује свим типовима ратарских прскалица, у зависности од присутних коровских врста и интезитета закоровљености усева, примењује у количинама од 1,0 – 1,25 L/ha (10,0 – 12,5 ml/100m2) у усевима:

- соје када је усев у фази 1 - 3 тролиста (фазе 11-13 ББЦХ скале);
- сунцокрету толерантном на хербициде из групе имидазолинона (ИМИ хибриди/ клирфилд систем производње) ако се сузбија воловод (Оrobanche spp.) од другог до трећег пара листова (фазе 14-16 ББЦХ скале), ако се не сузбија воловод, најповољније време је од ницања до пет листова усева (фазе 05-15 ББЦХ скале).;
- луцерке у заснивању када је усев у фази трећег тролиста;
- засноване луцерке када је усев висине 10-15 cm, а најраније када је развијен други тролист.

У односу на коровске врсте, које се налазе у његовом спектру деловања, препарат се примењује од клијања до развоја шестог листа, мада се најбољи ефекти постижу када су корови у фази развоја до четвртог листа.

Утрошак воде: 200-400 L/ha (2-4 L на 100 m2 ).

Негативно деловање на биљке (Фитотоксичност): Passat® је селективан за усеве засноване луцерке, луцерке у заснивању, соје и сунцокрета (ИМИ хибриди/ клирфилд систем производње). При неповољним условима (суво земљиште) може изазвати пролазну хлорозу и краткотрајан застој у порасту, без утицаја на даљи раст и принос.

Могућност мешања:

у свету постоје готове смеше са другим активним материјама у циљу проширења спектра деловања, имајући у виду да се овај препарат примењује у различитим усевима: луцерка (заснована и у заснивању), соја и сунцокрет (толерантан на хербициде из групе имидазолинона). У случају примене у танк-миксу неопходно је претходно проверити компатибилност формулација.

Не сме се мешати са инсектицидима из групе карбамата и органофосфата.

Плодоред: 

У случају пропадања или преоравања усева, на третираним површинама, могу се сејати соја, грашак, пасуљ и сунцокрет толерантан према хербицидима из групе имидазолинона (ИМИ хибриди/ клирфилд систем производње). Четири месеца после примене препарата на третираним површинама могу се сејати јечам, пшеница, раж, сунцокрет и дуван; девет месеци након примене: кукуруз,памук, кромпир и пиринач, а дванаест месеци после примене уљана репица и шећерна репа.

Максималан број третирања у току једне године: Једном у току године на истој површини.

Каренца за усев:

  • за усеве засноване луцерке, луцерке у заснивању и сунцокрета (ИМИ хибриди/ клирфилд систем производње) – обезбеђена временом примене
  • за усев соје – 35 дана

Радна каренца: обезбеђена сушењем депозита (до 6 сати)