Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Клоканус пакет (Ikanos 40 OD + Duga OD)
никосулфурон + мезотрион + бромоксинил (40 g/L +100 g/L + 100 g/L)

Комбинација два производа која ће решити усколисне и широколисне корове у кукурузу.

Никосулфурон у комбинацији са мезотрионом и бромоксинилом, за широк спектар усколисних и широколисних корова:

штир обични (Amaranthus retroflexus), штир бљутави (Amarantus blitoides), штир витки (Amaranthus hy bridus), њивски вијушац. (Bilderdykia convolvulus), тарчужак (Capsella bursa-pastoris), пепељуга обична (Chenopodium album), срцолисна пепељуга
(Chenopodium hybridum), паламида њивска (Cirsium arvense), татула обична (Datura straominum), просо коровско (Echinochloa curs-galli), лубеничарка њивска (Hibiscus trionum), .дворник велики (Poligonum lapathifolium), мухар сиви (Setaria glauca),
горушица пољска (Sinapis arvensis), помоћница обична (Solanum nigrum), једногодишњи чистац (Stachys annua), .дивљи сирак из семена (Sorghum halepense), дивљи сирак из ризома (S. halepense), мишјакиња обична (Stellaria media)

Количина примене Ikanos 40 OD:

•  1 L/ha за сузбијање једногодишњих травних и широколисних корова

•   1,25 L/ha за сузбијање вишегодишњих усколисних корова као што је дивљи сирак из корена.

Време примене: После ницања усева и корова када кукуруз има 2-6 листова, а дивљи сирак висине 15-20 цм.

Максималан број третирања на истој површини: једном у току једне вегетационе сезоне.

Каренца: обезбеђена временом примене

Радна каренца: обезбеђена сушењем депозита средства за заштиту биља.

 

Количина примене Duga OD:

0.5 - 1.5 L/ha 

Време примене: после ницања усева када је кукуруз у фази до 8 листова, а корови у фази 2-8 листова.

Максималан број третирања на истој површини: једном у току једне вегетационе сезоне.

Каренца: обезбеђена временом примене

Радна каренца: два дана