Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Vitra
бакар-хидроксид 777,8 g/kg WP (500 g/kg у облику бакра)

Превентивни фунгицид и бактерицид за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola) у засадима винове лозе.

Примењује се када плодови почну да расту, до затварања грозда - потпуно додиривање бобица, током остварења примарних и секундарних инфекција.

Количина примене: 0,2-0,4% (20-40g у 10L воде). 

Приликом прављења раствора, прашак додавати уз мешање, како би се избегло стварање грудвица. Потребну количину средства најпре растворити у мањој количини воде, а затим додатно разблажити у остатку воде. Препоручује се примена само оне количине средства која ће се одмах утрошити. 

Утрошак воде: 600-1000 L/ha (6-10 L/100m²).

Каренца: 28 дана за винске сорте винове лозе.