Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Orvego
аметоктрадин + диметоморф (300 + 225 g/l)
Orvego - аметоктрадин + диметоморф (300 + 225 g/l)

Orvego® се користи као системични фолијарни фунгицид са протективним, куративним и антиспорулативним деловањем, и то за сузбијање пламењаче парадајза и кромпира (Phytophthora infestans), пламењаче краставца (Pseudoperonospora cubensis), пламењаче винове лозе (Plasmopara viticola), у количини 0,8 L/ha (8 mL нa 10 m2 ), прскањем или орошавањем, у следећим усевима:

  •  у парадајзу и кромпиру, превентивно, пре појаве симптома, током вегетације, у парадајзу у фази ББЦХ10-89, у кромпиру ББЦХ 20-89 
  •  у краставцу, превентивно, пре појаве симптома, током вегетације, у фази ББЦХ 20-89 
  •  у виновој лози, превентивно, пре појаве симптома, током вегетације у фази ББЦХ 53-83

Аметоктрадин- категорија резистентности (FRAC): непозната,  диметоморф- категорија резистентности (FRAC)- 40. 

Максималан број третирања у току године на истој површини : Три пута. 

Утрошак воде : 

  • 200-1.000 L/hа ( 2-10 L на 100 m2 ) за парадајз, кромпир и краставац, 
  •  за винову лозу 600-1.000 L/hа (6-10 L на 100 m2 ) .  

Може се мешати са препаратима : Signum, Fastac, Alverde, Karate Zeon, Plenum 50 WG и др.

Каренца : За парадајз и краставац 1 дан, за кромпир 7 дана, за винову лозу 35 дана