Nando - флуазинам (500 g/l)

Nando

NANDO 500 SC® је контактни, фолијарни фунгицид са превентивним деловањем који инхибира развиће  неколико фаза развоја код гљива укључујући и кљање и формирање инфекционе структуре. По механизму деловања  припада групи прекидача митохондријалне оксидативне фосфорилације, карактерише се изузетно широким спектром и резидуалним деловањем. Класификација резистентности (FRAC):F29.

Превентивни фунгицид са слабом куративном и системичном активношћу, намењен за сузбијање проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке,(Venturia inequalise), у засадима јабуке, у количини 0,6-1 L/hа (6-10 ml/100m2), превентивним третирањем током периода примарних зараза јабуке (фазе 51-57 BBCH скале).

Утрошак воде:1000 L/hа (10 L на 100 m2), зависно од типа распрскивача-дизни на уређајима за примену.

Начин примене: Фолијарно, са земље, тракторским и леђним прскалицама, орошивачима.

Максимални број третирања: Три пута  у току године, на истој површини.

Третирање из ваздухоплова: Није дозвољено.

Каренца: 28 дана за јабуку.

Радна каренца: Обезбеђена сушењем депозита (6 сати).

Мешање са другим средствима за заштиту биља :

А) Компатибилност (могућност мешања): NANDO 500 SC®  се може  мешати  са већином фунгицида, инсектицида и фолијарних ђубрива уз претходну проверу компатибилности.      

Б) Инкопатибилност (немогућност мешања): Не сме се мешати са инсектицидима на бази минералног уља.

Пре мешања средстава различитих типова формулација проверити њихову компатибилност.

Зашто изабрати нас?
  • checkmark icon Широк асортиман најквалитетнијих пестицида, хербицида, инсектицида и акарицида
  • checkmark icon Приступачне цене и посебне понуде
  • checkmark icon Брза и сигурна испорука

ВАШ ПАРТНЕР ЗА КВАЛИТЕТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

Као ваш партнер у пољопривредном успеху. Ђедовина стоји на располагању с'врхунским производима и стручним саветима. Брза и поуздана достава производа осигурава да ваше пољопривредне потребе буду испуњене у најкраћем могућем року. Гарантујемо квалитет, високе приносе и одрживост, чувајући наслеђе за будуће генерације.