Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Cupertine Super
Бакар (из бродовске чорбе) 225,0 г/кг + Цимоксанил 30,0 г/кг
Cupertine Super - Бакар (из бродовске чорбе) 225,0 г/кг + Цимоксанил 30,0 г/кг

Cupertine Super се примењује као контактни и превентивни фунгицид широког спектра деловања за сузбијање проузроковача пламењаче у засадима винове лозе (Plasmopara viticola), парадајза и плавог патлиџана (Phytophthora infestans) на бази бакра из бродовске чорбе и цимоксанила као активних супстанци.

Количина примене: 4,0 кг/ха (40 г/100 м2) за винову лозу, парадајз и плави патлиџан.

Утрошак воде: 400 – 1000 Л/ха (4 – 10 Л/100 м2).

Време примене: Примењује се превентивно, у фазама развоја плода, а пре стицања услова за примарно и/или секундар-но заражавање.