Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Armetil OH
Бакар (из бакар хидроксида) 246,6 g/L + Металаксил 46,6 g/L
Armetil OH - Бакар (из бакар хидроксида) 246,6 g/L + Металаксил 46,6 g/L

Арметил ОН се примењује као системични и протективни фунгицид широког спектра деловања за сузбијање проузроковача пламењаче у засадима винове лозе (Plasmopara viticola), парадајза, плавог патлиџана и кромпира (Phytophthora infestans) и црне пегавости листа парадајза, плавог патлиџана и
кромпира (Alternaria solani) на бази бакар хидроксида и металаксила као активних супстанци.

Количина примене: 3,2 л/ха (32 мл/100 м2) за винову лозу, парадајз, плави патлиџан и кромпир. 

Утрошак воде:400 – 1000 Л/ха (4 – 10 Л/100 м2).

Време примене:Примењује се превентивно, у фазама развоја плода, а пре стицања услова за примарно и/или секундарно заражавање.