Amaline flow -  бакар из бакар сулфата тробазног + зоксамид (267 + 40 g/l)

Amaline flow

AMALINE FLOW®  је локално системични фунгицид са протективним и антиспорулативним деловањем.

Класификација резистентности FRAC – F22 i FRAC – FM1 .

AMALINE FLOW® се користи у:

засадима винове лозе за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola) у количини од  2,53,0 l/ha (25-30 ml нa 100 m2) третирањем по појави првих пега примарног заражавања, а пре стицања услова за циклусе секундарног заражавања и ширења обољења уз утрошак  1000 l воде/ha (10 I воде нa  100 m2);

засадима малине у циљу сузбијање  проузроковача сушења ластара –белих младара (Didymella applanata),  у концентрацији 0,25% (25 ml у  10 l воде на 100 m2),превентивно током интензивног пораста избојака када су они 60 cm у висини први пут (BBCH 33), други пут у фази пре пуног цветања (BBCH 60)  и трећи  пут непосредно после бербе малине (BBCH  9
- односно током вегетације до пред бербу поштујући прописану  каренцу и после бербе по потреби, уз утрошак 600 - 1000 l воде/ha (6-10 I воде нa  100 m2)

Начин примене: Фолијарно, са земље, тракторским и леђним прскалицама, орошивачима.

Максимални број третирања: Три пута  у току године, на истој површини.

Каренца: 21 дан за стоне сорте винове лозе и 28 дана за винске сорте винове лозе; За малину ОВП.

Радна каренца: Обезбеђена сушењем депозита (12 сати).

Мешање са другим средствима за заштиту биља :

 А) Компатибилност (могућност мешања): AMALINE FLOW® се може  мешати  са већином фунгицида и  инсектицида. Не сме се мешати са уљима нити са препаратима киселе или алкалне реакције.    

Б) Инкопатибилност (немогућност мешања): Пре мешања средстава различитих типова формулација проверити њихову компатибилност.

Зашто изабрати нас?
  • checkmark icon Широк асортиман најквалитетнијих пестицида, хербицида, инсектицида и акарицида
  • checkmark icon Приступачне цене и посебне понуде
  • checkmark icon Брза и сигурна испорука

ВАШ ПАРТНЕР ЗА КВАЛИТЕТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

Као ваш партнер у пољопривредном успеху. Ђедовина стоји на располагању с'врхунским производима и стручним саветима. Брза и поуздана достава производа осигурава да ваше пољопривредне потребе буду испуњене у најкраћем могућем року. Гарантујемо квалитет, високе приносе и одрживост, чувајући наслеђе за будуће генерације.