Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Vellhumus
Teчно органско ђубриво са високим садржајем фулво и хуминских киселина.

Велхумус је течно органско ђубриво са високим садржајем фулво киселина.

Поправља физичка, хемијска и биолошка својства земљишта и продуктивност биљака.

  • Укупан хумусни екстракт 35%
  • Фулво киселине 32%
  • Фосфорпентокисд (P2O5) 0.6%
  • Kalijum oksid (K2O) 2%

Намењени је за све гајене биљке (воће, поврће, ратарске биљке, цитрусе, украсне биљке итд). Може се применити кроз различите системе за наводњавање или директним третирањем земљишта – прскањем, али тада се мора унети инкорпорацијом.

Такође се може применити фолијарно - преко листа, прскањем.

Велхумус је пре свега кондиционер земљишта. Утиче на поправку биолошке активности земљишта. Његовом редовном применом у дужем периоду, може доћи до поправке биолошких и физичких својстава земљишта.