Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Noice
Биостимулатор за превентивне третмане против штетног деловања мраза

Биостимулатор намењен за превентивне третмане за спречавање штетног деловања мраза.

Делује као семипермеабилна мембрана која спречава губитак воде, зауставља измрзавање и спречава дехидратацију биљке.

Примењује се искључиво фолијарно и не сме се мешати са другим средстваима за исхрану биља нити са пестицидима.

Примењује се 48 до 24 сата пре најављених ниских температура.

Доза примене је 2 L/100L воде, минимално 8 L/ha, а максимално 10 L/ha.