Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Redoxy Ca
Примењује се у критичним фазама вегетације, у неповољним климатским условима.
Redoxy Ca - Примењује се у критичним фазама вегетације, у неповољним климатским условима.

Redoxy Ca је иновативни биостимулатор који покреће одбрамбене механизме биљке, неутралише оксидативни стрес слободних радикала и ревитализује биљку. Најзначајнији ефекат примене Redoxy Ca је обезбеђење отпорности и опоравак биљке од абиотичких и биотичких стресова.

Примењује се у критичним фазама вегетације, у неповољним климатским условима (мраз, високе температуре, висок индекс УВ зрачења, висока концентрација озона...) или након деловања биотичког стреса.

Применом Redoxy Ca биљке се ревитализују и продужава се период експлоатације усева.

 

Калцијум (CaO) 10%

Антиоксидативни биомолекул 20%

 

Фолијарна примена: 200-300 ml/100L воде, поновити примену након 10-15 дана

Примена преко земљишта (фертиригација): 5L/ha кроз систем за наводњавање, поновити примену након 10-15 дана