Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Fosfivell Cu
Препарат на бази бакар-фосфита доприноси очувању здравља ваших усева!

Препарат на бази бакар-фосфита доприноси очувању здравља ваших усева!

Фосфити имају вишеструки ефекат на биљку као биостимулатори, а показују
и значајно фунгицидно дејство, како на патогене надземног дела биљке
(пре свега на представнике Oomycota, пламењача), тако и на земљишне
патогене (Pythium).

Поред фунгицидног дејства, употреба фосфита смањује ризик од штета које
проузрокују бактерије као шти су Erwinia sp. i Pseudomonas sp.
Јединствена комбинација са бакром има вишеструки значај јер системични
бакарон даје чврстину ћелијском зиду и повећава отпорност биљака на
трулеж корена.

Fosfivell - Cu се веома брзо усваја и путем кореновог система и
фолијарно.
Примењује се у свим биљним културама: воћу, поврћу, украсном биљу,
ратарским културама. Примена се нарочито препоручује у воћарским и
повртарским културама у току пролећа и јесени али и увек када услови
средине погодују појави инфекција.

Примењује се фолијарно  у количини 100-300 ml/100 lit воде или кроз
систем за фертигацију у количини 6-8 lit/ha.