Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Fosfivell Ca
Препарат на бази калцијум-фосфита и као такав је јединствена комбинација на тржишту.

Препарат на бази калцијум-фосфита и као такав је јединствена комбинација на тржишту.

Фосфити имају вишеструки ефекат на биљку као биостимулатори, а показују и значајно фунгицидно дејство, како на патогене надземног дела биљке (пре свега на представнике Oomycota), тако и на земљишне патогене.

Поред фунгицидног дејства, употреба фосфита смањује ризик од штета које проузрокују бактерије као што су Erwinia sp. и Pseudomonas sp. Јединствена комбинација са калцијумом има велики значај јер он даје чврстину ћелијском зиду и повећава отпорност биљака на трулеж корена.

Fosfivell Ca се може примењивати фолијарно  или земљишно јер се фосфати у биљци крећу кроз проводне судове, и од листа ка корену и од корена ка листу.