Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Fosfivell - Ca
Препарат на бази калцијум-фосфита и као такав је јединствена комбинација на тржишту!

Фосфити имају вишеструки ефекат на биљку као биостимулатори, а показују и значајно фунгицидно дејство, како на патогене надземног дела биљке (пре свега на представнике Oomycota, пламењача), тако и на земљишне патогене (Pythium).

Поред фунгицидног дејства, употреба фосфита смањује ризик од штета које проузрокују бактерије као шти су Erwinia sp. i Pseudomonas sp. Јединствена комбинација са калцијумом има велики значај јер он даје чврстину ћелијском зиду и повећава отпорност биљака на трулеж корена.

Fosfivell - Ca се веома брзо усваја и путем кореновог система и фолијарно.

Фосфити се кроз биљку крећу кроз ксилем и кроз флоем - СИСТЕМИЧНО деловање.

Калцијум (8%) има велики значај за подстицање отпорности биљака. У комбинациј иса фосфитима, и калцијум се лакше креће кроз ксилем и флоем. Заједно са пектином, он гради калцијумпектинат који улази у састав ћелијског зида и даје му чврстину.