Ћир | Lat | Eng
Продајни програм
Vellamin Ca
Производ на бази аминокиселина и калцијума намење за фолијарну примену.

Vellamin Ca је производ на бази аминокиселина и калцијума намењен за фолијарну примену. Калцијум је секундарни елеменат који даје чврстину ћелијском зиду и изузетно је значајан за квалитет плодова.

Да би клацијум - који је слабо мобилан елеменат био усвојен, а што је још важније да би након усвајања ушао у флоемске елементе и потом био депонован у циљане органе (плод јабуке, паприке, парадајза...кртоле кромпира), изузетно је значајно да буде у комплексу са аминокиселинама које се заједно са сахарозом крећу кроз флоемски сок. Аминокиселине дакле обезбеђују да се примењена количина калцијума из листа лако и брзо транспортује до плодова односно кртола и тако ефикасно спречава појаву физиолошких поремећаја који настају због недостатка (дефицита) калцијума.

Примењује се фолијарно али се може примењивати и кроз систем за фертиригацију.

Дозе примене:

  • Јабука: фолијарно у концентрацији 150-300 ml/100 L воде, код сорти које су посебно склоне појави горких пега и до 500 ml/100 L воде. Препоручује се 3 до 5 третмана током развоја плода, од заметања до пред бербу.
  • паприка, парадајз, јагода: Фолијарно у концентрацији 150-300 ml/100 L воде, или кроз систем за фертиригацију у дози 2 до 3 L/ha у пластеницима а до 5  L/ha на отвореном пољу.
  • коштичаво воће: Фолијарно у концентрацији 300-500 ml/100 L воде пред сазревање плодова (бербу) у циљу побољшања складишних способности плодова.